Logo Stadsdichter Nijmegen rood

JONKERBOS 

Men krijgt hier de ruimte: zeven hectarepark voor hen die weer zullen opstaan.Een vuurtoren heft zijn eeuwige lantaarn.Bezoekers komen en gaan door brede lanenwaarin zerken als boeken liggen uitgestaldmet in hun titels weinig God, veel hart enliefde, vrede, hemel. Dood nauwelijks, datspreekt voor zich of kun je hier niet maken. Veel te jonge kinderen grenzen […]

TRANSPARANTIE

De school is een draaideurnaar dieper inzicht. Schoor-voetend, daarna de pas erinvind je je weg als je meedraait. Door de school open je jezelf,verheldert je uitzicht. Je benteen geslaagder mens als je inhet volle licht weer buiten staat. (in glas gezandstraald opgenomen in het glazen kunstwerk van Giogio Di Montegnacco in de hal van het  […]

SPANNING      

Het is geen kwestie, het is in de harten,niemand weet hoe lang het er ligt,waaraan het lag, waarom het bleef. Nu ze over hun brug gekomenzijn, geen stroom meer voor zich weten,elkaar naderen, elkaars grenzenverkennen, blijft dat ene tussen beide,een tegendraadse hang, een hangbrugwaarover men schoorvoetend gaat. Tussen Waal en Rijn rolt de nagalmvan strijd, […]

DE HERRIJZENIS VAN QUACK

Iedereen wou met De Stijve op de plaat,trekker van formaat blijkens prentbrief-kaarten uit zijn glorietijd. Wie niet met‘m paarde was niet in Nijmegen geweest. Paarden dronken van zijn spuitend nat.Stilaan rees wrevel over Bijlards uitlegvan de laatste wil van schenker Quack,werd de hybride staat van zuilfonteingelaakt, neergehaald werd hij geruimd. Een halve eeuw erna kreeg […]

DE BRUG

Vreemdstil is het, water kabbelt, niets herinnert aande ingespannen dag. De Steven slaat drie maal.Zuster maan verwarmt de brug. Uit het oostenkomt een zeilboot aangedreven. Langs een jakobs-ladder stijgen zeven stervelingen door tot opde boog, verdwijnen in een hemelplooi. Overdag last de brug grond aan grond, is ze dingvoor druk vervoer, ’s nachts zweeft ze […]

REISLUST

Je reist, verlaat het eigene, ontwaart je vreesvoor het onvertrouwde. Alles is oefeningleren oude wijze Grieken. Kwestie vanzelfbeheersing, zo versta je. Je hoeft er land noch deur voor uit, het vreemdeverschrikt het diepst nog in jezelf. Kwestie vanzelfkennis, zo begrijp je. Je huivert als je over de allernaaste heen-gebogen de ander ontmoet, jezelf verliest,de kleine […]

LANGENHUIJSEN & VAN WEZEL 

Zie ze aan de handkar op 26 negen vierenveertig,Langenhuijsen en Van Wezel. Hun missie zit erop,klus waarvoor ze uit hun dagelijks bedrijf gewekenzijn. Ze hebben juist de villa oorlogvrij gemaaktwaarin een Dobbelmann ter wereld moet. Ze loeren scheef naar de manoeuvres in de luchtwaar hakenkruis en ster het ruim betwisten. Nog evenwant ze halen Dobbelmann […]

RESSEN

Wars van inlijvende bedrijvigheid en snelverkerendepassanten ademt deze Betuwse enclave zielenrust.Tussen boomgaarden vol grijpbaar fruit waarondermispels schuilen, liggen door klimop omrande gravenrond een monter kerkje. Er dwalen schapen van dedominee. De heer is mijn herder stelt een zerk gerust. Hier is alles zegen al komt die van boven, laat geest-rijke taal je weten zoals dat […]

DAG MEVROUW, DAG U

U bestaat al ruim twee weken niet meertussen ons, mensen. Op 6 december, sterfdagvan Sint Nicolaas, patroon van zeelieden enreizigers, werd u uit de Waal gehaald. Ik zeg het u omdat ik niet weet of u dat weet.Maar waarschijnlijk verstaat u mij niet wantu kwam van verre aangedreven, is me verteld.Misschien kan een hemelse tolk […]

JONKERBOS WAR CEMETERY 1939-1945

Aan gene zijde van het stadion dit amfitheatermet ruim zestienhonderd ligplaatsen sinds ’45uitverkocht. De grasmat heet hier zoden omdatdat rijmt op doden. De tuinman, manusje vanHein, is er met zijn maat de regenmaker diewater uit de grond slaat om de planten, nietom wat niet meer bestaat. Vier reuzenconiferenhouden de erewacht. Ze reiken naar de hals […]