Logo Stadsdichter Nijmegen rood

JE ZULT

Je zult voorbij de dertig nog meer willen wetenJe zult je continent verlaten en in Oekraïne landenJe zult er nauwelijks studeren of de hel zal losbrekenJe zult moeten vluchtenJe zult niet welkom zijn tussen andere vluchtelingenJe zult duizend doden stervenJe zult in Polen arriverenJe zult naar Nederland kunnenJe zult in de Lichtstad neerstrijkenJe zult daar […]

TRANSFIGURATIE

voor Edward Schillebeeckx Hoe vaak ontwaarde hij niet in de nacht de drie gezellen van demeester die wat hogerop te bidden lag. Ze sliepen, zagen niethoe diens gelaat ging stralen als de zon, als sneeuw zijn kleedging glanzen, witter ‘dan een bleker ooit ter wereld maken kan’. Ontwaakt aanschouwden ze zijn heerlijkheid. Een plotsewolk vol […]

BOTTENDAAL

In dertig jaar is Bottendaalgebouwd vóór WO.I uitbreekt.Klein maar sterk, de vestingindachtig waaruit het ontsproot,geen ‘dal der botten’ meermaar wakker organisme,pleegt het openlijke muiterij– we schrijven mei ‘68 – . De oude stad moet overstagvoor wat de helden willen:alle hens aan dek omDobbelmans schuim te keren.Stilaan wordt de koers verlegd:bedrijven maken plaats voormenselijker staat. De […]

LUX  

Er zij licht: goddelijke wens die door deeeuwenoude stad vervuld werd; velenkomen eropaf om zich te laven aan debron van al het goede, zich te voeden met de beelden welke in en door dit lichtgaan leven; ieder die er flikkeringen vanhet schone opvangt, geeft zich over aan deware schijn van schim en spel; men spreekt […]

TUINFEEST

Kom buiten! want vandaag geen ‘eigen tuin’,het hek staat aan, de hond ligt vast, weeswelkom in ons vrij domein. De rozen heffenal hun ruikers naar de witte bruid jasmijn,de pergola’s verzorgen uiteraard de sluier. Kamperfoelie heeft een muur versierd, hebemet veronica een bloemtapijt gelegd, goudenregen druppelt uit de hemel, weigéla wuiftmet bonte waaiers en buddleia […]

BETHLEHEM

Een heuvel tilt je uit het leven van de oude Waalstadin de stilte. Smal is de doorgang naar het laatste pad,hemelhoog het huis. Wie over zijn genadedrempel raaktontwaart de zachte dood die korte metten met je maakt. Hier begonnen dominicanessen missiewerk te plegen,in het arme kind van de benedenstad dat van Bethlehemverzorgend van de bakermat […]

HALLO

Betreed mijn kunstnijver labyrint. Ik ben een soek in het diepst van mijn verwachten. Gelaagd geschapen naar de menselijke maat zal ik verdiepen, boeien en verstrooien. Naar buiten introvert maar binnenin leg ik me uit. Mijn bijenkorf zoemt. Zoek, dwaal, ontdek de vindplaats in jezelf. Verwonder en ontwikkel, wees dilettant en kenner tegelijk. Proef in […]

JOODSE BEGRAAFPLAATS BETH CHAIM

Omringd door wachttorengelijkendebouwsels leven hier de afwezige doden. Lees deze zerk achter een leeg graf: Ter herinnering aanmijn moeder Reintje Glaser-Sandersmijn zuster Regina Kaatje Glasermijn zuster Kitty Glasermijn broer Jacob Johan Glaseren zijn echtgenote Lilian Glaser-Ganzallen in de jaren 1940-1945omgekomen Omgekomen: Joods understatement.Waar en hoewordt aan de onvoorstelbaarheidovergelaten. Joodse dodenakkers zijn in de geestniet-militaire oorlogsbegraafplaatsenmet […]

PERPETUA MOBILIA 

‘Je leven is een rad,’ is je voorzegd.Je zult zien. Bij het water stap je ineen bootje van zo’n reuzending. Je herinnert je je eerste rad, dat vanavontuur op de kermis: het draaide omen om het lot dat je getrokken had. Daar ga je, de vogels achterna de lucht in.Op het toppunt intuïtie van goddelijkoverzicht. […]

HEMELVAART 

Met je brave ziel tree voor tree de trapop, zien waar die heen wil. Goh, hij reikttot voorbij de wolken. Jezus, hoe moet jestraks terug met die dieptevrees van je ? Wat een uitzicht! Als dat geen engelenzijn! En wat we daar hebben in zijn eeuwigbegin: het goddelijk woord zelve; het lijktverdacht veel op dat […]