Logo Stadsdichter Nijmegen rood

DE HERRIJZENIS VAN QUACK

Iedereen wou met De Stijve op de plaat,
trekker van formaat blijkens prentbrief-
kaarten uit zijn glorietijd. Wie niet met
‘m paarde was niet in Nijmegen geweest.

Paarden dronken van zijn spuitend nat.
Stilaan rees wrevel over Bijlards uitleg
van de laatste wil van schenker Quack,
werd de hybride staat van zuilfontein
gelaakt, neergehaald werd hij geruimd.

Een halve eeuw erna kreeg men weer zin
in hem, oog voor zijn art deco. Te midden
van zijn stralend vocht kwam hij met rood-
granieten schacht en kop onveranderd over-
eind, het opgetogen welkom van de oude stad.

(gepubliceerd in De Gelderlander van 8 september 2007. Door de Nijmeegse stadsarchitect W. Bijlard werd uit een legaat van Adolf Quack in 1926 de Marie-Adolffontein gebouwd; in 1957 werd hij verwijderd en in 2000 herplaatst)