Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Hoop is het ding

dat schuilt in rozerood in diepblauw in geelschittert in de dichte mist over de rivier op een stille morgendat piept tussen het spinrag in de velden dat ik soms zie wachten in de vacht vande hond glanzen op de natte koeienneus hangen aan de vleugel vaneen overvliegende zwaandat zich verstopt tussen de regels xxx het […]

9 januari 1929

Het was een woensdag waarop het vroor dat het kraakteKoningin Wilhelmina, die van de pepermuntjeswas vorst van het Koninkrijk der NederlandenKuifje had twee dagen voor jou zijn intrede gedaanvoor altijd een jongen gebleven Op die dag werd uit gezaghebbende bron op het Buckingham Palacemedegedeeld dat de koning een rustige nacht had gehad waaruitmen kon concluderen […]

Het antwoord op hoe is daar

om erachter te komenhoe het kandat een woordeen ander woord opvolgteen zin wordt en jou (terwijl WERKELIJKje zit er met je neus bovenop!je bent bedacht op de grote wisseltrucen gelooft zeker níetin magie of swami bami) van het eneophet andere momentstilzet moet je niet denken dat je alles weeten zeker nietalles geloven wat je denktmaar […]

17 november 1942

Iemand wilde me wijsmaken dat ik niet bestond. Eerst lachte ik nog maar toen zijn gezicht heel dichtbij kwam durfde ik niet meer. Zijn adem rook naar aarde, afscheid en dit-kon-wel-eens verkeerd-aflopen. Ineens begonnen achter hem de bomen absurd hard te groeien. Als een lift in een flatgebouw schoven de knoesten naar boven. Takken rekten […]

Jutta

Ik zal je naam een plek gevennaar je huisadres over de grens rijden enaanbellen bij de buren Ik zal meermoeite doen dan ik nu deed omdat hetweekend was en jij zonder verhaal op zakop een zaterdag overleed Vielleicht versuche ich es auf DeutschIch probiere etwas zu machen von deiner Nameetwas zu finden in deinem Geburtstag […]

Twee oktober tweeduizend tweeëntwintig

Ik reed die dag van Amsterdam naar Nijmegen, mijn lief naast me in de auto. We wisten nog niet dat we later die dag allebei bijna precies tegelijk het geheel heel even kort uit onze poten zouden laten vallen. De lucht was strakblauw. We konden er niet van naar huis dus zochten we naar een […]

Ode aan een eiland

Laten we opnieuw beginnenzand afgraven er beton van malen en een brug bouwende rivier in de kuil wateren en ons verschansen op het nieuwe land wachten tot de bever ons laat zien hoe je een burcht bouwttot de zuidelijke glazenmaker zijn partner grijpt omgretig de liefde te bedrijven in de warme neergeslagen poeltot het hooibeestje […]

JE ZULT

Je zult voorbij de dertig nog meer willen wetenJe zult je continent verlaten en in Oekraïne landenJe zult er nauwelijks studeren of de hel zal losbrekenJe zult moeten vluchtenJe zult niet welkom zijn tussen andere vluchtelingenJe zult duizend doden stervenJe zult in Polen arriverenJe zult naar Nederland kunnenJe zult in de Lichtstad neerstrijkenJe zult daar […]

Overbruggen

Een voorziening aanbrengen tussen twee in de tijdsopvolging niet-aansluitende toestanden of functies (vanDale, 1999) Voor wie van plan is vandaag naar het andere uiterste te lopen; doe het! Tel je stappen niet. Het heeft al lang genoeg geduurd voor je tot je beslissing kwam. Oriënteer je op je plek. Vraag je af waar je bent […]

Hug & Stay

stel je een plek voor waar taxichauffeurs hun klanten tot aan de deur rijdenskaters met beide voeten tegelijk kunnen springen náást het bankje waarMies en Herman juist zijn neergestrekenhet is tijd voor een bammetje waar we vroeger op donderdagnacht langsfietsen om op de klok te kunnen zien of we nog op tijd waren om Dio […]