Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Oversteken

Opnieuw heerste in de uiterwaard het rustelozevan stervelingen maar ze droegen andere helmen, blauwe en gelehoog op het hoofd als uitgelaten petten. We trachtten de verre bewegingen te doorgrondenverzochten de rivier dringend zich te gedragen enkeer op keer dachten we terug aan de geniesoldaat hoe hij een canvas boot over het blote water joegdie woensdag […]

Poolse man uit Bakel

Poolse man uit Bakel, u woonde in een parkmet bungalows, het klinkt gearriveerd maarsta mij toe dit te betwijfelen. U kwam naar Nederland en dat werd dan uw leven.U was een zomerkind en toch pas 55. Ze zeggendat u viel. Een trap, een trede werd een valkuil. Wist u wat er mis ging? Ik zou […]

De kleuren van de nacht

Deze vrouw omringt ons met ideeëngeeft ze, niet eens bijzonder luid, hupsakee en met een knipoog een gezicht. Een idee iseen overtuiging die in haar omhoog klimt. Ze windt boembats nergens doekjes omverlangt rechtuit naar dit gedicht. Haar schouten stuurt ze de wijk inom maneschijn wat aan te lichten en ken je haar bloemen van […]

Op straat

Net als de duif en de kauw die het nietskan schelen hoe glanzend een auto isof hoe ordelijk het verkeer zoek je de straat af, met trage voetende zekere straat. Alleen al alleen zijnin de lange straten van onze stad; je lijf houdt het uit, deze wereld, dit even.Wind die de regen slaat, jou voortduwt;je […]

MH17

In de bevende verte naderen kistenen bij de aankomst van de onwetende lichamenstappen op trillende voeten de dragers doorterwijl ze al stilstaan. Of het hun zwaarte kan geven. Ginds spiedt over de velden van juli de wind naareen ongeschonden hart. Hoor de bladeren giechelenals iemand fluistert: ik zal vinden. De woordendwarrelen achter de gebeurtenishorizon. Vlaggen […]

Wandelaars in de vroegte

Hoog in het huis langs de route ontwaak ik.Vreemd gedruis drijft door de straat. Wat is het nog vroeg. Mijn wekdroom vloeit samenmet het gemurmel van stemmen en stappen bewegend tussen zwierig en kranig in de kringloopom onze stad. Soms de spat van een lach een begroeting; volharding en zeer nog op afstand.Al die passen […]

Letterleger

Stille vondsten rug aan rug, stapelsongerijmdheid de wieg ontrukt wanhoop, geluk, verlatenheidkoloniseert de kasten zielsveel stock in het platte vlak gedruktnaar de mode van de typograaf; het letterleger gloeit van schrijfvuur nade dichters staan er tweedimensionaal hun namen, namen en constant schuivenin het blakke veld van taal de nieuwe namen aan, een dunne plaatsvalt hier […]

De nevelspuiter

In de tijd van de meegaande zon pruttelt een tractor aan de randvan de stad langs keurige eiken, de brandharen van rupsen tegemoet. Voor jullie, gevierde medaillelopers en uitlaters van hijgende hondensnokt achterop de nevelspuiter, met in het water een vleugje dood. In de grote mond van zijn slurf schrikken de druppels op.Ze storten zich […]

Bruggetje over Meertje

Een kleine boog, gedoken onder de zwaarte van verbindingenis die niet even verheven als stroomafwaarts die andere nieuwe? Zo’n ruggetje van composiet, groeiend uit de grond.Het brengt me van het ene vertoeven in het andere. Boven de Stadswaard zie ik een gordijn van ganzen en over de kaderijden auto’s af en aan. Op de rivier […]

Kleine litanie van het al of niet weten

Dat zwarte mosterd geel is in de zomermet stengels glinsterend in de winterwilgen net als populieren water willenen de laatvlieger meestal wat later op de avond uitvliegt. Dat het getjoek van schepen vrolijk stemtterwijl ik tussen de klitten rommel met volle voetenof door mijn uitgewaaide ogen langs de duinen tuur en wandelend over de zomerkade […]