Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Letterleger

Stille vondsten rug aan rug, stapels
ongerijmdheid de wieg ontrukt

wanhoop, geluk, verlatenheid
koloniseert de kasten

zielsveel stock in het platte vlak gedrukt
naar de mode van de typograaf;

het letterleger gloeit van schrijfvuur na
de dichters staan er tweedimensionaal

hun namen, namen en constant schuiven
in het blakke veld van taal

de nieuwe namen aan, een dunne plaats
valt hier te winnen en te verliezen.

(in juni 2014 werd het Poëziecentrum Nederland gehuisvest in Nijmegen)