Logo Stadsdichter Nijmegen rood

MH17

In de bevende verte naderen kisten
en bij de aankomst van de onwetende lichamen
stappen op trillende voeten de dragers door
terwijl ze al stilstaan. Of het hun zwaarte kan geven.

Ginds spiedt over de velden van juli de wind naar
een ongeschonden hart. Hoor de bladeren giechelen
als iemand fluistert: ik zal vinden. De woorden
dwarrelen achter de gebeurtenishorizon.

Vlaggen tinkelen tegen hun masten nu
uit de muilen van vliegtuigen het verdriet daagt.
De colonne van resten schuift over onze wegen.
In de schaduw van gisteren zingen we een requiem

om mensen die uit hun hemel vielen
toen de aarde hen trof.


Ter herdenking aan de slachtoffers van de MH17-ramp; op donderdag 17 juli werd het passagiersvliegtuig MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Ook in Nijmegen waren er slachtoffers te betreuren.