Logo Stadsdichter Nijmegen rood

hotspot

Gedicht Hotspot Honig


je kunt met lettervermicelli uit de soep
vertellen hoe hier op romeinse resten
een stiefselkeet uit as herrees

hoe een fabriek de wijk nam en alles veranderde
aan de lopende band; de ketels verdampten
net als de jongens en meiden met witte mutsjes

hoe achter deze muren nieuwe mensen nu
de handen uit de mouwen steken, hoe het bruist
in dit complex van dromen en bedrijvigheid

je kunt, als deze woorden straks gesloopt zijn
en hier een toekomst huizenhoog verrijst, steeds
opnieuw de verhalen niet verloren laten gaan

(Veertiende stadsgedicht over het Honig-complex. Is op een zes meter hoge soepketel die op het complex staat geschilderd. Belettering door Remco Visser, illustratie door Doeschka Bramlage.)