Logo Stadsdichter Nijmegen rood

9 januari 1929

Het was een woensdag waarop het vroor dat het kraakteKoningin Wilhelmina, die van de pepermuntjeswas vorst van het Koninkrijk der NederlandenKuifje had twee dagen voor jou zijn intrede gedaanvoor altijd een jongen gebleven Op die dag werd uit gezaghebbende bron op het Buckingham Palacemedegedeeld dat de koning een rustige nacht had gehad waaruitmen kon concluderen […]

Jutta

Ik zal je naam een plek gevennaar je huisadres over de grens rijden enaanbellen bij de buren Ik zal meermoeite doen dan ik nu deed omdat hetweekend was en jij zonder verhaal op zakop een zaterdag overleed Vielleicht versuche ich es auf DeutschIch probiere etwas zu machen von deiner Nameetwas zu finden in deinem Geburtstag […]

Twee oktober tweeduizend tweeëntwintig

Ik reed die dag van Amsterdam naar Nijmegen, mijn lief naast me in de auto. We wisten nog niet dat we later die dag allebei bijna precies tegelijk het geheel heel even kort uit onze poten zouden laten vallen. De lucht was strakblauw. We konden er niet van naar huis dus zochten we naar een […]

Van eenzaamheid hoeft geen sprake te zijn

De laatste keer dat ik bij een graf stond en een kist de grond in zag zakken op dezelfde plek als waar ik al twee keer eerder een kist had zien zakken (het werd een stapel, hoeveel waren er al voor mijn komst geland) en ik een gedicht voorlas, zo nu en dan opblikte naar […]

beste geachte lieve hallo dag

is het gewoon gestoptalle dingen die een week geleden nog maaktendat je ’s nachts uit je slaap rechtop schooteen notitie maakte niet vergeten omiets noteerde in je agenda: band plakken garage bellen paspoort verlengendat je soms ineens midden in een zin stopte jeafvroeg hoe het anders kon wat je anders zou zoen of jeal die […]

Gabber

Ach zo’n verleden wat boeit het ookEr was de dag dat de boel weer openging je je tijdhad uitgezeten en het zonlicht de weg naar buiten aangaf Mooi man Kreeg je een huissie net buiten de stadVanaf het balkon neerkijken op de kruinen van de bomenIemand had zijn best gedaan wat moois te maken van […]

Ik zeg je naam

Tussen Zaïre Kinshasa 20.06.1978en Nederland Nijmegen 20.04.2021 heb jeliefgehad gemist en nagelaten Wie weet aan wie je dachtwie er nooit vergeten naar wie je altijd wel terug zou willen enwie er nu nog steeds naar jou verlangt VavadioAan het Knollenpad werd je stilte gehoord Iemand besloot je naamdoor de brievenbus te roepen te klep klep […]

Daarvandaan

Om de wereld te leren kennenis er niet veel meer nodigdan een bankje. Wat hondenmisschien, een paar duiven. Daarvandaan kun je dan goedeen stroom mensen de stad inzien trekken, de stad uit,als een school vissen bij eb en bij vloed. Terwijl je lacht, praat, het hebtover wat mooi is, wat lelijk,wat goed gaat en wat […]

Een vleugel om je

er is een zekerheid aan deze plek: nooitis de pimpelmees ver weg, de zanglijster,zelfs de turkse tortel, de winterkoning waakt,de vink, de groenling vliegt om je heen,cirkelt, op dezelfde manier misschien als de tanager toen je ter wereld kwam, de toekantoen je een eerste tekening maakte in het zand,zestigduizend kolibries boven het veld waar je […]

De Waal

Long en ader van de stadsome een monstermaagdie een mens in een hap sliktliefde met een ander gezicht. Een zegen voor wie in haar altaar altijd bidteen vloek voor de drenkeling Op haar rimpelskun je muziek en gedichten schrijvenin haar kolkenkunnen noten en woorden voorgoed verzwijgen Blijf maar dichter bij haar borstomarmt ze joulaat je […]