Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Dukenburg

Dikstenen fallussen aan ’t Maas-Waalkanaal
Blokbeton uit drassig grasland opgetrokken
Fletse maisonnettes, huizen in een rij of vrij
Ruim met veldjes, vijvertjes en bruggetjes

Slaapstad Dukenburg, Nijmegen Zuid-West
Moeras was dit, nu gonst het asfaltlabyrint
Van Aldenhof tot Zwanenveld. Oase van rust
Of steeds drijfzand, groengrijze verzinking?

Hier borrelt dansend uitlaatgas, is Vogelzang
Natuurgebied. Hier is een ijsbaan, zwembad,
Zijn de sloten recht, is al het water aangelegd

Hier krassen de kraaien, waaien pestvogels
Over de straten. Hier staat een zilverreiger
Versteend naast de vijver, azend op goudvis

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van Dukenburg. Verscheen in De Gelderlander (18-04-2006)