Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Wie plukt het laatste fruit?

Wie weet nog waar de paden waren?Dat onhandig vrijen het bestin een Bongerd gaatwaar je de witjeszonder handenvan de bomen kon bijten? Hier hangt de hemel hogeren is de bodem het bestevoor bloemen. Maar in nieuwe stratenzijn de mensengroter dan de bomen. En blijft mist wat langer hangenomdat niet alle wolken willen wennendat hier voortaan […]