Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Hoe we buren werden

Waar wij nu staan heettehieren de verte noemde menginder. Tot het plots door lijnen werd verdeeldin ons en andermans gras. Een streep veel dunner nog dan niksbepaalde dat wij voortaan hetzelfdeen iedereen daarachter,echt heel anders was. (Stadsgedicht geschreven naar aanleiding van de viering van de Vrede van Nijmegen.)