Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Dwaalgast

De lijnen rond je mond vertellen zoveelmeer dan jij verzwijgen wilt. Jouw handenspreken verre talen, op elke vingertopeen triest verhaal. In je kasboek bewaar jede rode woorden angst en brand, rondgrijpendkoudvuur lees ik in de witregels van je blik. elke vrijheid kent zijn oorlogelke oorlog zijn geschiedeniselke geschiedenis zijn herhaling Ik zal opnieuw beginnen. elke […]