Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Het antwoord op hoe is daar

om erachter te komenhoe het kandat een woordeen ander woord opvolgteen zin wordt en jou (terwijl WERKELIJKje zit er met je neus bovenop!je bent bedacht op de grote wisseltrucen gelooft zeker níetin magie of swami bami) van het eneophet andere momentstilzet moet je niet denken dat je alles weeten zeker nietalles geloven wat je denktmaar […]