Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Hoop is het ding

dat schuilt in rozerood in diepblauw in geelschittert in de dichte mist over de rivier op een stille morgendat piept tussen het spinrag in de velden dat ik soms zie wachten in de vacht vande hond glanzen op de natte koeienneus hangen aan de vleugel vaneen overvliegende zwaandat zich verstopt tussen de regels xxx het […]