Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Bezoekers

Iemand moet hebben gezegd: hic locus est.Hier bouwen we met blote handenvan stenen een stad, hier zijn we met velen. Er is een uitzicht en een rivier, hierplanten wij de godenpijler, zingen ons losvan wat ons scheidt. Hier stichten we een verleden. En tegen alles wat ons bedreigt: het water,de ander, de eeuwen, bouwen we […]