Logo Stadsdichter Nijmegen rood

Over ons

Nijmegen heeft sinds 2005 een stadsdichter. Inmiddels is het zo dat de stadsdichter gekozen en gevraagd wordt door een commissie. Bij instemming wordt de stadsdichter door de Gemeente Nijmegen benoemd voor de duur van twee jaar.

Heidi Koren draagt het stokje over aan haar opvolger in oktober 2023.

De gemeente Nijmegen stelt jaarlijks een bedrag van € 5.500,- beschikbaar. Hiervan is € 1.000,- bedoeld voor de begeleiding van de stadsdichter en € 4.500,- is het jaarlijkse honorarium voor de stadsdichter zelf. 

De stadsdichter commiteert zich aan de titel en schrijft per jaar minstens zes gedichten voor de stad. Daarnaast schrijft de stadsdichter een gedicht voor de overledene wanneer er een eenzame uitvaart plaatsvindt. Een eenzame uitvaart is een uitvaart waarbij de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt en er geen nabestaanden aanwezig zullen zijn. De stadsdichter begeleidt de overledene naar diens laatste rustplaats en leest ter plekke het geschreven gedicht voor.

Deze website is een initiatief van Heidi Koren. 

De website werd gebouwd door Vladimir Da Costa en gevuld door Heidi Koren, met dank voor de aanlevering van het materiaal aan alle stadsdichters en Studio Hoek voor het ontwerpen van het logo. Dank aan de Gemeente Nijmegen.